جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ /
5700
۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۴
12 بازدید
۰

ارائه خدمات و پشتیبانی بهتر به بیمه گذاران سهم از بازار بیمه گر را افزایش می دهد

مدیرامور مشتریان شرکت بیمه سامان با اشاره به عدم رعایت اصول مشتری مداری و پاسخگویی سریع جهت بهبود تجربه مشتری در صنعت بیمه، اظهارداشت: هرشرکت بیمه ای که خدمات و پشتیبانی بهتری به مشتری ارائه کند بی شک می تواند سهم بیشتری از بازار را برای خود کسب کند.

به گزارش شرکت بیمه سامان ، “محسن عسگری” با بیان اینکه دانش بیمه در سطح جامعه فراگیر نیست، گفت: بسیاری از بیمه گذاران و یا مشتریانی که از خدمات بیمه استفاده می کنند از دستورالعمل ها، قوانین و چارچوب های قانونی اطلاعات کافی ندارند و هنگام بروز خسارت به تصور اینکه در زمان خسارت جبران خدمات کامل اتفاق می افتد به شرکت بیمه برای دریافت خسارت مراجعه می کنند.

وی افزود: همین عدم دانش باعث سو برداشت و نارضایتی بین بیمه گذار و بیمه گر می شود و از طرفی، دید بلند مدت بازاریابی و فراگیر به مشتری نداشته و همچنین پاسخگویی و پشتیبانی مناسبی از بیمه گذاران در بلند مدت ندارد.

مدیرامور مشتریان شرکت معتقداست که، افزایش رقابت بین شرکت های بیمه ای منجر به حضور پررنگ تر شرکت های بیمه خواهد شد و قدرت چانه زنی و انتخاب مشتری را هم بیشتر می کند.

عسگری، اظهارداشت: درگذشته باتوجه به انحصاری بودن ارائه دهنده خدمت بیمه ای ، بیمه گذار ناراضی باز هم مجبور به انتخاب مجدد همان شرکت بیمه بود، زیرا خدمات از شرکت دیگری را نمی توانست دریافت کند اما حضور شرکت های مختلف بیمه ای و پلتفرم های مجازی باعث شده تا بیشتر به فکر رضایت و وفادار سازی مشتری باشد.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد رضایت در مشتریان گفت: با رفع ها و حضور شرکت های بیمه خارجی در کشور از نظر بازاریابی دغدغه ای برای شرکت های بیمه فعلی خواهد بود و درحال حاضر هم هر شرکت بیمه ای که خدمات و پشتیبانی بهتری به مشتری ارائه کند بی شک می تواند سهم بیشتری از بازار را برای خود کسب کند.

مدیرامور مشتریان شرکت با بیان اینکه از نظر تفکر و فرهنگ در دوران گذر قراردارد، توضیح داد: تفکر اول و برتر در مسیر رضایت مشتری و به صورت مشتری مدارانه است که به دنبال ایجاد اصول مشتری مداری و شاخص های بهینه بازاریابی وارد این صنعت شده و تلاش می کند که اتفاقات خوبی را در صنعت بیمه رقم بزند.

عسگری ادامه داد: تفکر دوم مربوط به نسل سنتی اما با تجربه فنی در خدمات بیمه ای است که در با قدرت نفوذ و اکثریت وجود دارند، نگاه نسل سنتی ترازنامه، هزینه و فایده و منافع شرکت بیمه مطابق اصول فنی خدمات بیمه ای است و نگاه مشتری مداری و مشتری محوری نقش کمتری در نگاه و عمکردشان دارد، از سوی دیگر سومین تفکر بینابین قرارداشته یعنی نه میتوان گفت سنتی و با تجربه بوده و نه طبق اصول مشتری مدار است.

وی معتقد است که تفکر نسل جدید پذیرای تغییرات و رسیدن به شرایط بهینه بهره وری هستند اما از طرفی نسل سنتی و با تجربه مقاومت بسیار در تغییرات دارند بنابراین تنها می توان به ایجاد نسل و تفکر چهارمی امیدوار بود که با فرهنگ سازی، آموزش و متعهد شدن سازمان نسبت به تغییرات در فرایند های اجرایی و ایجاد تحول سازمانی، به اهداف بازاریابی و رعایت اصول مشتری مداری و مشتری محوری ، صنعت را به مشتری گرایی سوق داد.

مدیرامور مشتریان شرکت بیان کرد: وابسته به رویه ها و دستورالعمل هایی است که نیاز به افراد با تجربه دارد و نمی‌توان با آمدن نسل جدید نسل قدیمی و سنتی را راحت کنار گذاشت همانطور که صنعت بانکداری نتوانست هرچند که تفاوت هایی بین صنعت بیمه و بانکداری وجود دارد.

عسگری گفت: در صنعت بانکداری قوانین پرداخت و دریافت برای مشتریان ملموس است اما قوانین بیمه برای بیمه گذاران و مشتریان ملموس نشده و هنوز دارای ابهام است. به همین دلیل نیاز به افراد سنتی و با تجربه بسیار بیشتر از صنعت بانکداری می باشد. اما درعین حال ساختار سازمانی صنعت بیمه می تواند به گونه ای باشد که در محورهای تصمیم گیری، افراد سنتی کمرنگ تر بوده و افراد نوگرا پررنگ تر باشند.

وی اذعان داشت که در صنایع خدمت محور مانند بیمه شرکت هایی می توانند موفق باشند که تهدید را به فرصت تبدیل کنند و حضور شرکت های نوظهور اینترنتی در تلنگری برای شرکت های بیمه ای بود.

مدیرامور مشتریان شرکت ادامه داد: در شرکت های نوظهور اینترنتی مشتری بی واسطه و بدون صرف وقت زیاد میتواند محصول بیمه ای مورد نظر خود را مقایسه و انتخاب کند، بنابراین این شرکت ها قدرت چانه زنی و انتخاب مشتری را بالا برده اند.

عسگری ادامه داد: مساله فوق برای شرکت های بیمه ای یک تهدید بود زیرا هر شرکت یا سازمانی که نتواند خود را با تغییرات کسب و کار تغییر دهد خیلی زود با مشکلات روبرو می شود و از صحنه کسب و کار حذف خواهد شد، درعین حال شرایط فوق برای شرکت های بیمه چابک یک فرصت بود تا در کنار شرکت های نوظهر رشد کرده و وارد مسیری شوند که این شرکت های تازه وارد آن را هموار می کنند.

برچسب های :
8 ماه پيش [ 3211 بازدید ]
5 روز پيش [ 187 بازدید ]
2 ماه پيش [ 119 بازدید ]
2 ماه پيش [ 50 بازدید ]
2 ماه پيش [ 34 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
11 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
9 ماه پيش [ 32 بازدید ]
2 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 12 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 9 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 16 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ماه پيش [ 12 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ماه پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ماه پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 1 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید