سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۲ /
17468
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۰
3 بازدید
۰

تامین معیشت بازنشستگان نیازمند ایجاد صندوق‎های جدید است

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: مردم و بازنشستگان عزیز شایسته هستند پس از فراغت از کار و فعالیت بجای دریافت مستمری از یک صندوق، از چند صندوق در یافتی داشته باشند. طرح بازنشستگی گروهی فعالیت خوبی است که در این چند وقت اخیر از سوی بیمه‌ها با هماهنگی بیمه مرکزی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی
سندیکای بیمه‌گران ایران، سید محمد کریمی، دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در نشست شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور وزیر محترم اقتصاد درباره روند تغییر و تحولات جمعیتی در کشور اظهار داشت: تامین نیاز بیمه های بازنشستگان نیازمند ایجاد صندوق‎های جدید است.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: مردم و بازنشستگان عزیز شایسته هستند پس از فراغت از کار و فعالیت بجای دریافت مستمری از یک صندوق، از چند صندوق در یافتی داشته باشند. طرح بازنشستگی گروهی فعالیت خوبی است که در این چند وقت اخیر از سوی بیمه‌ها ارائه شده است.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران همچنین اظهار نمود: صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.صنعت بیمه پشتیبان اقتصاد ملی است. در همه جای دنیا آرامش مردم با بیمه رقم می‎خورد. بر اساس مدارک و نشانه های به جا مانده در کتیبه های قدیمی می‎توان گفت صنعت بیمه در کشور ایران نیز از قدمت بالایی برخوردار است.
کریمی همچنین تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار‎میلیارد ‎تومان حق بیمه وصول شده و مبلغی به همین میزان نیز به منظور پرداخت خسارت به بیمه شدگان و عوامل آن اختصاص یافته است.حق بیمه وصول شده و مبلغی به همین میزان نیز به منظور پرداخت خسارت به بیمه شدگان و عوامل آن اختصاص یافته است.وامل آن اختصاص یافته است.حق بیمه وصول شده و مبلغی به همین میزان نیز به منظور پرداخت خسارت به بیمه شدگان و عوامل آن اختصاص یافته است.حق بیمه وصول شده و مبلغی به همین میزان نیز به منظور پرداخت خسارت به بیمه شدگان و عوامل آن اختصاص یافته است.حق بیمه وصول شده و مبلغی به همین میزان نیز به منظور پرداخت خسارت به بیمه شدگان و عوامل آن اختصاص یافته است.
وی گفت: یکی از اقدامات اساسی که باید در حوزه اقتصاد مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، بحث نگهداری ریسک‎های بزرگ توسط صنعت بیمه کشور است.
کریمی اظهار کرد: در همین راستا و باتوجه به اینکه صاحبان ریسک‎های بزرگ عموما علاقمند بودند تا بیمه نامه های خود را از شرکت‎های مطرح در دنیا دریافت کنند پس از اعمال تحریم ها شرکت‎های داخلی ما توان و آگاهی لازم برای پوشش این موارد را تجربه کرده اند.تحریم ها شرکت‎های داخلی ما توان و آگاهی لازم برای پوشش این موارد را تجربه کرده اند.تحریم ها شرکت‎های داخلی ما توان و آگاهی لازم برای پوشش این موارد را تجربه کرده اند.تحریم ها شرکت‎های داخلی ما توان و آگاهی لازم برای پوشش این موارد را تجربه کرده اند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران عنوان کرد: خوشبختانه تحریم‎ها باعث شدند تا صاحب تکنولوژی شویم و بزرگترین سرمایه، نگهداری ریسک‎های بزرگ را با داشتن ظرفیت لازم در اختیار بگیریم.
وی گفت: در این زمان آمادگی داریم تا پس از لغو تحریم‎ها فعالیت بیمه‎ای خود را در کشور‎های منطقه و همسایه داشته باشیم.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: از سوی دیگر در داخل کشور نیز با فعالیت شبانه روزی، شرکت‎های بیمه در دو دهه گذشته توانستند در رشته بیمه های تکمیلی درمان و شخص خدمات خوبی را ارائه نمایند. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور شامل این دو رشته بیمه می‌شود. همین مسئله اهمیت این حوزه را به خوبی نشان می‎دهد. اما در این خصوص چالش‎های فراوانی وجود دارد. شرکت‎های بیمه در این دو رشته اختیارات زیادی ندارند و نیاز به مساعدت دولت محترم و بخصوص وزیر محترم اقتصاد دارند.شبانه روزی، شرکت‎های بیمه در دو دهه گذشته توانستند در رشته بیمه های تکمیلی درمان و شخص خدمات خوبی را ارائه نمایند. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور شامل این دو رشته بیمه می‌شود. همین مسئله اهمیت این حوزه را به خوبی نشان می‎دهد. اما در این خصوص چالش‎های فراوانی وجود دارد. شرکت‎های بیمه در این دو رشته اختیارات زیادی ندارند و نیاز به مساعدت دولت محترم و بخصوص وزیر محترم اقتصاد دارند.شبانه روزی، شرکت‎های بیمه در دو دهه گذشته توانستند در رشته بیمه های تکمیلی درمان و شخص خدمات خوبی را ارائه نمایند. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور شامل این دو رشته بیمه می‌شود. همین مسئله اهمیت این حوزه را به خوبی نشان می‎دهد. اما در این خصوص چالش‎های فراوانی وجود دارد. شرکت‎های بیمه در این دو رشته اختیارات زیادی ندارند و نیاز به مساعدت دولت محترم و بخصوص وزیر محترم اقتصاد دارند.
وی با اشاره به آغاز طرح مکمل بازنشستگی عنوان کرد: به منظور تامین نیاز‎های بازنشستگان عزیز باید چندین صندوق راه ‎اندازی شود. طرح بازنشستگی گروهی نیز فعالیت خوبی است که در این چند وقت اخیر از سوی بیمه‌ها با هدایت بیمه مرکزی ارائه شده است.بیمه مرکزی ارائه شده است.
کریمی همچنین با اشاره به طرح تکافل نیز تصریح کرد: بسیاری از شرکت‎ها برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند، امیدوار هستیم سازوکار صدور بیمه نامه در این حوزه برای شهروندان هر چه زودتر فراهم شود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: در سال جاری صنعت بیمه باید حدود ۱۰ هزار‎میلیارد‎تومان بابت عوارض و مالیات به دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. امیدوار هستیم ‌در این خصوص ضمن نظارت دولت محترم، در تعدیل آن برای سنوات اتی مساعدت بیشتری صورت پذیرد.
وی با اشاره به ضرورت نظرخواهی از فعالان بیمه در خصوص لوایح، طرح‎ها و بخشنامه های ارائه شده از سوی دولت عنوان کرد: به طور حتم بهره گیری از دانش فعالان صنعت بیمه‎ پیش از ارائه این موارد می‎تواند به غنای آن بیفزاید.
کریمی توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت بیمه و همچنین حضور و همراهی مدیران و کارشناسان بیمه در سفرهای بین المللی دولت محترم و بطور ویژه وزارت محترم اقتصاد را از جمله اقدامات مهم برشمرد.
وی همچنین گفت: در حال حاضر دو صندوق تامین خسارت‎های بدنی و صندوق حوادث ساختمان در سطح کشور در حال فعالیت هستند اما در این خصوص دست‎ اندازی‎هایی انجام می‎شود.
این دو صندوق باید به صورت جدی از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرند.
گفتنی است جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهندس بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مدیران عامل موسسات بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران در سالن اجتماعات وزارت محترم اقتصاد برگزار شد.

برچسب های :
8 ماه پيش [ 3151 بازدید ]
2 روز پيش [ 177 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 47 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
11 ماه پيش [ 32 بازدید ]
9 ماه پيش [ 31 بازدید ]
1 ماه پيش [ 30 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
13 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 15 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 19 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ماه پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 3 ماه پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ماه پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 روز پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ماه پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 روز پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 2 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید