پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۴۰۲ /
15927
۲۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۹:۲۵
9 بازدید
۰

سقف بازار باز فروریخت

نرخ سود بازار باز به سطح بی سابقه خود در تاریخ برگزاری این معاملات رسیده و از سقف کوریدور نرخ بهره عبور کرده است. این اتفاق می تواند اثر افزایشی بر نرخ بهره بین بانکی داشته باشد. برخی از تحلیلگران البته هنوز معتقدند باوجود اثرکاهشی رشد نرخ بهره بر تورم اما سطح بالای معاملات در بازار همچنان دارای اثر تورمی است.

به گزارش اکوایران، بازار باز در هفته های زمستانی سال جاری رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرده است. این که در نیمه دوم سال وضعیت نقدینگی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد گزاره مهمی است اما این که چنین اوضاعی به تزریق بی سابقه پول در این بازار منجر شده را بسیاری از تحلیل گران امری خطرناک در اقتصاد ایران می شمردند. چرا که در این بازار نقدینگی بسط داده شده در نظام بانکی رسوب کرده و در ادامه می تواند موجی تورمی را در کشور به همراه داشته باشد. 

در هفته منتهی به ۲۴ بهمن ماه طبق داده های بانک مرکزی نرخ سود در بازار باز جهشی بی سابقه پیدا کرده و در عین حال تزریق پول نیز در مرزی قابل توجه قرار گرفته است.

تزریق صد و بیست هزار میلیاردی در بانک ها

براساس داده های بانک مرکزی در حراج چهل و نهم بازار باز، بانک مرکزی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دربانک ها تزریق کرد.

بررسی های آماری نشان می دهد پس از هفته قبل که تزریق پول در مرز ۱۳۰ همت قرار داشت در این مرحله دومین رکورد بسط پول در این بازار به ثبت رسید.

این در حالی است که نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی نسبت به قبل پایین تر آمده است.

کاهش هم‌سویی تزریق بانک مرکزی با نیاز بانک‌ها

در بازار باز بانک ها به بانک مرکزی اوراق عرضه کرده و این نهاد نیز متناسب با سیاست های خود با خرید اوراق موافقت می کند. در ادامه بانک ها باید در سررسید هفت روزه اوراق را با احتساب نرخ سود دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند. سازو کار شرح داده شده همان عملیات ریپوی بازار باز است که در سال های اخیر با هدف بهبود نقدینگی در بانک ها به صورت هفتگی برگزار می شود.

در آمارهای این هفته مشاهده می شود ارزش اوراق پیشنهادی بانک ها به بانک مرکزی برابر با ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۲.۲ درصد آن از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است.

از ابتدای آذر ماه تاکنون این نرخ غالبا بالای ۹۰ درصد قرار داشته اما در این هفته کاهشی ملموس را ثبت کرده است. وقتی نرخ موافقت بانک مرکزی با سطح نیاز بانک ها پایین تر باشد می‌توان گفت سیاست انبساطی این نهاد با میزان نیاز نقدنیگی بانک ها مطابقت کمتری دارد. یعنی بانک مرکزی تمایل کمتری به تزریق پول دارد و همچنان سطح نیاز نهادهای مالی در مرز بالایی است.

اتفاق مهم دیگر در بازار باز رکوردزنی نرخ سود در این بازار است.

رکوردزنی در نرخ سود بازار باز

دادو ستد بانک ها با بانک مرکزی در بازار باز نرخ سود اهمیت بالایی دارد. این نرخ در هفته اخیر برابر با ۲۲.۵ درصد بوده که در بازه برگزاری این معاملات سابقه نداشته است.

به طور کلی نرخ سود در بازار باز دو اثر مهم در اقتصاد کشور دارد. نخست رشد نرخ سود، هزینه استقراض بانک ها در عملیات بازار باز را ارتقا داده و به نوعی مشارکت بانک ها در بازار باز را برایشان هزینه برتر می کند. این یعنی بانک ها با میل کمتری از بانک مرکزی پول قرض می کنند.

دومین پیامد در این باره اثری است که بر نرخ بهره بین بانکی گذاشته می شود. نرخ بهره بین بانکی در بازار بین بانکی کشف می شود. جایی که بانک های دارای مازاد به بانک هایی که کسری نقدینگی دارند با تاریخ سررسید کوتاه مدت تری پول قرض می دهند. نرخ سود موزون میان این بانک ها گویای نرخ بهره بین بانکی در هر هفته است. این نرخ در دامنه ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار داشته و از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. چند سالی است کوریدور نرخ سود در بازار شبانه ثابت مانده و تغییری نداشته اما اکنون در بازار باز نرخ سود از این سقف هم بالاتر رفته است.

برخی معتقدند رشد نرخ سود در بازار باز در راستای افزایش نرخ بهره بین بانکی در کشور قرار دارد.

این در حالی است که البته در بازار شبانه حجم معاملات در کمترین سطح خود را در بازه یک ماهه داشته وبرابر با ۲ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بررسی اجمالی اتفاقات بانکی در هفته مهم بانکی کشور

داده ها از اوراق پیشنهادی بانک ها نشان می دهد سطح نیاز بانک ها به مراتب بالا رفته است. این سطح اکنون حداقل برابر با ۱۴۶ همت بوده و در قله تاریخی خود قرار دارد. 

اعتبارات قاعده مندی که بانک مرکزی در بازار شبانه تزریق می کند با این که تاریخ سررسیدش کوتاه مدت تر است اما نرخ سود آن برابر با ۲۲ درصد است. یعنی سقف نرخ سود در بازار بین بانکی.

آن چه به باور برخی کارشناسان موجب شده تا معاملات بالا با نرخ سود ۲۲.۵ درصدی در هفته اخیر ثبت شود کسری بالای نقدینگی در بانک ها بوده که این نهادها را به سوی بازار باز و استقراض یک هفته ای از بانک مرکزی سوق داده است.

دسته ای دیگر نیز معتقدند بالاتر بودن نرخ سود در بازار باز می تواند علامتی افزایشی را در کوریدور نرخ بهره بین بانکی به همراه داشته باشد. 

در نهایت مجموعا برخی با رشد نرخ بهره بین بانکی و هزینه برتر کردن استقراض بانک ها در بازار بین بانکی موافق بوده و این رویداد را امری مهم در جهت کنترل نرخ تورم می دانند. با این حال هنوز هم بسیاری سطح تزریق پول را بسیار بالا می دانند و معتقدند همچنان می تواند اثر افزایشی برتورم داشته باشد.

برچسب های :
11 ماه پيش [ 3986 بازدید ]
1 سال پيش [ 254 بازدید ]
3 ماه پيش [ 207 بازدید ]
1 ماه پيش [ 171 بازدید ]
21 روز پيش [ 130 بازدید ]
5 ماه پيش [ 126 بازدید ]
5 ماه پيش [ 115 بازدید ]
9 روز پيش [ 115 بازدید ]
17 روز پيش [ 99 بازدید ]
1 ماه پيش [ 86 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 3 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
4 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
4 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
4 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 4 بازدید ]
6 ماه پيش [ 9 بازدید ]
2 ماه پيش [ 12 بازدید ]
3 ماه پيش [ 13 بازدید ]
7 ماه پيش [ 14 بازدید ]
8 ماه پيش [ 14 بازدید ]
12 ماه پيش [ 8 بازدید ]
1 سال پيش [ 13 بازدید ]
5 ماه پيش [ 14 بازدید ]
1 سال پيش [ 11 بازدید ]
8 ماه پيش [ 9 بازدید ]
3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
10 ماه پيش [ 6 بازدید ]
1 سال پيش [ 14 بازدید ]
1 سال پيش [ 14 بازدید ]
1 سال پيش [ 15 بازدید ]
3 ماه پيش [ 19 بازدید ]
11 ماه پيش [ 9 بازدید ]
11 ماه پيش [ 9 بازدید ]
1 سال پيش [ 19 بازدید ]
1 سال پيش [ 14 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید