مرکز خبری بانک و بیمه، سایتی خبری سراسری است که هر لحظه به‌روز می‌شود تا مخاطبان آن هرآنچه را که درباره بانک و بیمه، و اخبار و رویدادهای مربوط به آن‌ها نیاز دارند از طریق آن کسب کنند.

مرکز خبری بانک و بیمه، متعلق به بخش خصوصی که رسالت اصلی خود را انعکاس اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های فضای بانک و بیمه ایران و جهان قرار داده تا از این طریق گامی در جهت بهبود این فضا بردارد.

مرکز خبری بانک و بیمه، تلاش دارد با ارائه آمارها و اطلاعات دقیق مرتبط با بانک، بیمه، مشاغل و صنایع مختلف رونق‌بخش صنعت بانک و بیمه و بازارهای مالی ایرانیان باشد.

این مجموعه رسانه­ ای در چارچوب قوانین ایران سرافراز خود را در امر اطلاع رسانی مستقل و متعهد می ­داند.

پربیننده ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش [ 1 بازدید ]
محبوب ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 8 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 10 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش 1
داغ ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 8 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 7 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 4 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
3 روز پيش 1
3 روز پيش 1
3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 3 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 12 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 8 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 11 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 11 روز پيش 1