شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲ /
17614
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷
3 بازدید
۰

صورتحساب وام دریافتی خانوارها در ۱۴۰۱

روز گذشته بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش تسهیلات پرداختی در سال گذشته را به روز کرد. گزارشی که نشان می‌دهد از بیش از ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که …روز گذشته بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش تسهیلات پرداختی در سال گذشته را به روز کرد. گزارشی که نشان می‌دهد از بیش از ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته از سوی شبکه بانکی تسهیلات پرداخت شده، ۸۴.۶ درصد نصیب کسب و کارها و بخش‌های مختلف اقتصادی شده و ۱۵.۴ درصد به خانوارها رسیده است.

‌براساس این گزارش درمجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸ میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۸۶هزار میلیارد تومان معادل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است. همان‌طور که اشاره شد از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۸۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۵.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
 

سهم کسب و کارها از وام‌های بانکی

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار در بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳۹۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد بوده است. طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان معادل ۷۲.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۹۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲ هزارو۷۴۲ میلیارد تومان) است.

بر این اساس از هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۴ درصد آن (مبلغ ۹۹۳ هزار میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۷ هزار و ۳۶ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵.۴ میلیارد تومان پرداخت شده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۶۸۹ هزار و ۳۱۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸۹۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
 

پرداخت ۸.۹ میلیون فقره تسهیلات به خانوارها

اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی درخصوص سهم خانوارها از تسهیلات بانکی حاکی از رشد مبلغی و سهمی نسبت به سال ۱۴۰۰ است. در سال ۱۴۰۰ درمجموع سهم خانوارها از کل تسهیلات بانکی ۱۳.۳ درصد بوده که این سهم با پرداخت بیش از ۴۰۸ هزارمیلیارد تومان برای رفع نیازهای ضروری آنها محقق شده است. اما آمار نشان می‌دهد خانوارها در سال گذشته بیش از ۶۸۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و بدین ترتیب سهم آنها از کل تسهیلات بانکی نیز به ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است. طی سال گذشته در بخش خانوار تعداد ۸ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۱۰ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

علاوه براین، سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۰۲ هزار میلیارد تومان معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
 

خرید کالای شخصی در اولویت

بررسی جزئیات هدف خانوارها از دریافت وام در سال گذشته نشان می‌دهد که در رتبه نخست خرید کالای شخصی قرارداشته که ۴۴.۲ درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهد. پس از آن وام قرض‌الحسنه ضروری با سهم ۱۷.۹ درصدی از کل تسهیلات خانوارها در رتبه دوم قراردارد. همچنین وام قرض‌الحسنه ازدواج ۱۴.۲ درصد از کل وام‌ها را به خود اختصاص داده است و بعد از آن ودیعه مسکن، جعاله تعمیر مسکن، خرید خودرو و قرض‌الحسنه فرزندآوری روی هم سهم ۱۱.۳ درصدی از کل تسهیلات داشته است. در سال گذشته ۹ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارها نیز برای خرید مسکن بوده است. در انتهای این جدول نیز تعمیرات قراردارد که ۳.۴ درصد از کل تسهیلات سهم داشته است.

طبق توضیحات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تمام تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی صرف نظر از نوع هدف دریافت تسهیلات، به بخش «صاحبان کسب و کار حقوقی» تعلق می‌گیرد. تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه درگردش، قرض‌الحسنه اشتغال، قرض‌الحسنه کمیته، قرض‌الحسنه بهزیستی، قرض‌الحسنه ایثارگران و قرض‌الحسنه سایر اشتغال به «صاحبان کسب‌وکار غیرحقوقی» تعلق می‌گیرد. تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف خرید مسکن غیرنوساز، خرید مسکن نوساز، ودیعه مسکن، جعاله تعمیرمسکن، تعمیرات، خرید خودرو شخصی، خرید کالای مصرف شخصی، قرض‌الحسنه ازدواج، قرض‌الحسنه فرزندآوری و قرض‌الحسنه احتیاجات ضروری به «مصرف کننده نهایی(خانوار)» تعلق می‌گیرد.

برچسب های :
8 ماه پيش [ 3095 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 47 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
9 ماه پيش [ 31 بازدید ]
11 ماه پيش [ 30 بازدید ]
1 ماه پيش [ 30 بازدید ]
1 ماه پيش [ 30 بازدید ]
14 ساعت پيش [ 13 بازدید ]
14 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 16 ساعت پيش [ 22 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 19 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 12 بازدید ]
2 روز پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 12 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 13 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 12 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 8 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ماه پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 25 روز پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ماه پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ماه پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ماه پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ماه پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 2 ماه پيش [ 15 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ماه پيش [ 6 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید