به گزارش اکوایران، با شروع دوباره موج تقاضا در بازار مسکن تهران و افزایش قیمت آن در نیمه پاییز نقدینگی وارد شده به این بازار نیز مسیری صعودی پیدا کرد.

به طور کلی بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت مسکن تهران را درکنار تعداد معاملات در هر ماه منتشر میکند. به صورت متوسط و به تفکیک هر منطقه.

در این آمار ها مشاهده میشود در آبان ۱۴۰۱ تعداد معاملات و قیمت مسکن مسیری صعودی پیدا کرده وبعضا منجر به ثبت رکورد شده است. 

روند صعودی قیمت  و معاملات مسکن تهران

متوسط قیمت مسکن تهران در آبان ماه امسال برابر با ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بوده و نسبت به ماه قبل رشدی ۶.۸ درصدی داشته است. این دومین رکورد تورم مسکن تهران در این ماه به شمار می آید.

در کنار رشد این شاخص، شمار معاملات مسکن نیز وارد کانال ۸ هزار فقره شده و از ماه قبل خود ۴۷.۸ درصد بیشتر شد. اتفاق هایی که خبر از خیز جدید ورود نقدینگی به این بازار داشته است.

خیز دوباره نقدینگی در بازار مسکن تهران

باتوجه به داده های بانک مرکزی می توان متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن تهران را برابر با ۸۵ متر مربع در نظرگرفت. در این صورت قیمت هر واحد آپارتمان مسکونی معامله شده در تهران در هر ماه معادل با متوسط قیمت ضرب در ۸۵ خواهد بود. درادامه با ضرب این رقم در کل تعداد معاملات می توان برآوردی نسبی از وضعیت نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران داشت.

طبق داده های اخیر بانک مرکزی این حجم از پول برابر با ۳۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بوده که تقریبا رشدی ۶۰ درصدی را نسبت به ماه قبل خود و نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است.

پس از آنکه در خرداد ماه رکورد بی سابقه ۴۶ همتی در بازار مسکن تهران ثبت شد رفته رفته ازاین شاخص در بازار مسکن تهران کاسته شده و در ادامه در سه ماه گذشته  ( ازمرداد ماه تا مهر ماه ۱۴۰۱) در کانال ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

این در حالی است که به عقیده برخی از تحلیل گران رشد دوباره تقاضا در بازار مسکن موجب شده تا قیمت مسکن نیز در این بازار بالا رفته و نقدینگی وارد شده در این بازار از مرز ۳۱ هزار میلیارد تومان بالاتر رود. اتفاقی که برخی را مجاب به پذیرفتن موج جدید وارد شدن پول به این بازار کرده است.

موج جدید ورود پول به بازار مسکن تهران