تاریخ: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۹:۲۳

ناهماهنگی در بازارهای مالی پایان فروردین

اکوایران: نرخ سود بازار های مالی در هفته پایانی فروردین ماه سال قبل نشان از دو رفتار مختلف داشته و مسیری ناهماهنگ را ثبت کرده است.بر اساس آمارها در یک بازار این شاخص مسیر ثابت خود را ادامه داده و در بازار دیگر روندی صعودی را ثبت کرده است.

به گزارش اکوایران، نرخ سود در بازارهای مالی هفته های اخیر، دورفتار متضاد را رقم زده است. به طور کلی در هر هفته دو بازار مهم برگزار می شود. در این بازار ها هدف بانک مرکزی و فعالان کاهش تورم از مسیر مدیریت شاخص های مهم اقتصادی است. در همین رابطه داده های آماری نشان می دهد نرخ سود بین بانکی در هفته اخیر مسیر ثابتی داشته است. روند ثابت نرخ سود بازار باز در هفته گذشته ادامه پیدا کرده و در مرز ثابتی ادامه پیدا کرده است.

روند ثابت نرخ سود در بازار باز 

در هفته پایانی فروردین ماه، نرخ سود بازارباز برابر با ۲۳ درصد بوده و تغییری نداشته است. این در حالی است که حجم تزریق پول در این بازار حدود ۲۰ همت افزایش پیدا کرده و برابر با ۱۰۰ همت به ثبت رسید. 

عملیات بازار باز عموما به منظور مدیریت وضعیت میانمدت بانک ها بوده و بانک ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی می توانند از این نهاد استقراض پول کنند.

این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه وضعیت کوتاه مدت تری دارد.

نرخ سود بین بانکی بالا رفت

نرخ بهره بین بانکی در بازار شبانه کشف می شود. در این معاملات بانک های دارای کسری می توانند نیازهای نقدینگی خود را از طریق بده بستان با بانک های دارای مازاد برطرف کنند. دامنه نرخ سود در این بده بستان از ۱۷ تا ۲۴درصد قرار دارد. بالاترین نرخ سود در این بازار مربوط به بانک مرکزی بوده و در مرز ۲۴ درصد قرار دارد.

داده های بانک مرکزی نشان می دهد در هفته دوم اردیبهشت ماه تزریق پول در بازار شبانه برابر با ۸۰ همت بوده و نرخ سود موزون بده بستان میان بانک ها بالا آمده است. براساس داده های آماری مشاهده می شود نرخ سود بین بانکی در هفته اخیر معادل با ۲۳.۴۹ درصد بوده و بالاترین سطح را در بازه هفت ساله رقم زده است.

رشد نرخ بهره بین بانکی یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم به شمار می آید. این  موصوع به نحوی از عوامل بازدارنده استقراض بانک ها از بانک مرکزی به شمار می آید. اما با این حال داده های آماری نشان می دهد هنوز و ضعیت کسری در نهادهای مالی خطرناک بوده و همچنان تورم زایی در بردارد.

 

 

 

برچسب های :

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید