جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ /
جزییات خرید اوراق ارزی اعلام شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ملی ایران جزییات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی را اعلام کرد.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۷
8 ماه پيش [ 3211 بازدید ]
5 روز پيش [ 187 بازدید ]
2 ماه پيش [ 119 بازدید ]
2 ماه پيش [ 50 بازدید ]
2 ماه پيش [ 34 بازدید ]
11 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
9 ماه پيش [ 32 بازدید ]
2 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 4 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 6 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 12 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 9 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 11 بازدید ]
7 ماه پيش [ 4 بازدید ]
9 ماه پيش [ 3 بازدید ]
4 ماه پيش [ 2 بازدید ]
7 ماه پيش [ 4 بازدید ]
6 ماه پيش [ 3 بازدید ]
10 ماه پيش [ 12 بازدید ]
6 ماه پيش [ 3 بازدید ]
3 ماه پيش [ 9 بازدید ]
28 روز پيش [ 1 بازدید ]
9 ماه پيش [ 3 بازدید ]
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
10 ماه پيش [ 7 بازدید ]
7 ماه پيش [ 8 بازدید ]
5 ماه پيش [ 3 بازدید ]
3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
6 ماه پيش [ 5 بازدید ]
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
8 ماه پيش [ 9 بازدید ]
10 ماه پيش [ 3 بازدید ]
9 ماه پيش [ 13 بازدید ]