جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ /
ورود بانک ها به دنیای متاورس گامی فراتر از بانکداری دیجیتال

متاورس یک واژه‌ مرکب است که ازدو بخش متا به معنی فراتر و یا ماورا و ورس که یک اشتقاق معکوس از کلمه یونیورس به معنی جهان است، تشکیل شده است. در نتیجه می‌توان این کلمه رادر نگاه اول و به صورت لغوی “فراتر از جهان” ترجمه کرد که به دنیای ماورای دنیای حقیقی ما اشاره دارد.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۱
8 ماه پيش [ 3212 بازدید ]
5 روز پيش [ 187 بازدید ]
2 ماه پيش [ 119 بازدید ]
2 ماه پيش [ 50 بازدید ]
2 ماه پيش [ 34 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
11 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
9 ماه پيش [ 32 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
6 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 8 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 10 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 12 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 12 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 9 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 6 بازدید ]
12 ماه پيش [ 10 بازدید ]
2 روز پيش [ 6 بازدید ]
2 ماه پيش [ 19 بازدید ]
9 ماه پيش [ 6 بازدید ]
1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
12 ماه پيش [ 10 بازدید ]
8 ماه پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 6 بازدید ]
2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
9 ماه پيش [ 0 بازدید ]
3 ماه پيش [ 14 بازدید ]
24 روز پيش [ 1 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 7 بازدید ]
11 ماه پيش [ 6 بازدید ]
6 ماه پيش [ 0 بازدید ]
13 روز پيش [ 1 بازدید ]
9 ماه پيش [ 1 بازدید ]
3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
12 ماه پيش [ 6 بازدید ]