پنجشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۲ /
تاثیر اقتصاد غیر متمرکز بر بانکداری سنتی

مدت‌ها قبل از بحران کووید-۱۹ بانک‌های جهانی در تلاش بودند تا با کاهش هزینه‌ها، میزان کارایی خدمات و محصولات را افزایش دهند و در این راستا اکثر بانک‌های مرکزی بررسی نقش ارز دیجیتال مبتنی برفناوری بلاک چین را در دستور کار خود قرار دادند. از طرفی شکاف‌های بانکداری سنتی در حال گسترش بود و این موضوع سبب شد تا سیستم‌هایی با واسط‌های ناکارآمد مجبور به ایجاد تغییرات جدی شوند.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۴
8 ماه پيش [ 3062 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 44 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 31 بازدید ]
1 ماه پيش [ 31 بازدید ]
9 ماه پيش [ 31 بازدید ]
1 ماه پيش [ 30 بازدید ]
2 ماه پيش [ 29 بازدید ]
1 ماه پيش [ 29 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
15 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 17 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
1 سال پيش [ 3 بازدید ]
2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
12 ماه پيش [ 1 بازدید ]
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
8 ماه پيش [ 2 بازدید ]
4 ماه پيش [ 0 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 5 بازدید ]
2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 12 بازدید ]
11 ماه پيش [ 6 بازدید ]
7 ماه پيش [ 1 بازدید ]
7 ماه پيش [ 1 بازدید ]
6 ماه پيش [ 16 بازدید ]
11 ماه پيش [ 5 بازدید ]
11 ماه پيش [ 7 بازدید ]
4 ماه پيش [ 2 بازدید ]
9 ماه پيش [ 6 بازدید ]
2 ماه پيش [ 9 بازدید ]