پنجشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۲ /
اصول اساسی کسب سریع سود را از دست ندهید!

اکنون ما در دنیایی کاملا متفاوت از گذشته به‌سر می‌بریم. فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات آنچنان جهان ما را دگرگون ساخته‌اند که حتی همین بیست سال پیش نیز تصور آنها بسیار سخت بود.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۳
اربابان و بردگان پول

پول ابزاری برای تجارت وقتِ آدمی است. بانک‌های مرکزی، اربابان مدرن پول، این ابزار را به‌عنوان سلاحی برای ربودنِ وقت گرانبها و تحمیل نابرابریِ ثروت به کار می‌گیرند.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۰
8 ماه پيش [ 3063 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 44 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 31 بازدید ]
1 ماه پيش [ 31 بازدید ]
9 ماه پيش [ 31 بازدید ]
1 ماه پيش [ 30 بازدید ]
2 ماه پيش [ 29 بازدید ]
11 ماه پيش [ 29 بازدید ]
16 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
16 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
16 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
16 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
16 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
16 ساعت پيش [ 8 بازدید ]
17 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 10 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 18 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 19 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
6 ماه پيش [ 3 بازدید ]
3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
3 ماه پيش [ 0 بازدید ]
2 ماه پيش [ 13 بازدید ]
8 ماه پيش [ 1 بازدید ]
11 ماه پيش [ 4 بازدید ]
10 ماه پيش [ 3 بازدید ]
4 روز پيش [ 1 بازدید ]
12 ماه پيش [ 7 بازدید ]
5 روز پيش [ 0 بازدید ]
8 ماه پيش [ 1 بازدید ]
11 ماه پيش [ 3 بازدید ]
1 سال پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
18 روز پيش [ 0 بازدید ]
1 سال پيش [ 1 بازدید ]
9 ماه پيش [ 1 بازدید ]
9 ماه پيش [ 3 بازدید ]
8 ماه پيش [ 0 بازدید ]