جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ /
جزئیات بدهی شهرداری به بانک‌ها / واگذاری ۴ شرکت در ازای یک حساب قدیمی

شورای شهر تهران قصد دارد برای تسویه بدهی نجومی شهرداری تهران به بانک‌ها، بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری را واگذار کند. این درحالی است که تعلل در این موضوع، بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۸:۲۱
8 ماه پيش [ 3212 بازدید ]
5 روز پيش [ 187 بازدید ]
2 ماه پيش [ 119 بازدید ]
2 ماه پيش [ 50 بازدید ]
2 ماه پيش [ 34 بازدید ]
11 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
9 ماه پيش [ 32 بازدید ]
6 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 11 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 12 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 9 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 15 بازدید ]
4 ماه پيش [ 1 بازدید ]
6 ماه پيش [ 4 بازدید ]
10 روز پيش [ 9 بازدید ]
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
1 سال پيش [ 8 بازدید ]
11 ماه پيش [ 4 بازدید ]
4 ماه پيش [ 1 بازدید ]
27 روز پيش [ 1 بازدید ]
2 روز پيش [ 10 بازدید ]
9 روز پيش [ 9 بازدید ]
7 ماه پيش [ 5 بازدید ]
5 ماه پيش [ 8 بازدید ]
12 ماه پيش [ 3 بازدید ]
11 روز پيش [ 2 بازدید ]
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
10 ماه پيش [ 10 بازدید ]
5 ماه پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 3 بازدید ]