جمعه, ۱۷ آذر ۱۴۰۲ /
زمان ارسال لایحه برنامه هفتم به دولت اعلام شد

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد. امیدواریم بتوانیم لایحه برنامه هفتم را تا پایان آذرماه به دولت برسانیم.

نویسنده : مرکز خبری بانک و بیمه تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۸:۴۳
8 ماه پيش [ 3212 بازدید ]
5 روز پيش [ 187 بازدید ]
2 ماه پيش [ 119 بازدید ]
2 ماه پيش [ 50 بازدید ]
2 ماه پيش [ 34 بازدید ]
11 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 33 بازدید ]
1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
9 ماه پيش [ 32 بازدید ]
4 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 5 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 7 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 7 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 12 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
1 روز پيش [ 9 بازدید ]
1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 9 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 روز پيش [ 11 بازدید ]
1 سال پيش [ 2 بازدید ]
11 ماه پيش [ 14 بازدید ]
1 ماه پيش [ 10 بازدید ]
5 ماه پيش [ 2 بازدید ]
5 ماه پيش [ 3 بازدید ]
4 ماه پيش [ 2 بازدید ]
1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
3 ماه پيش [ 22 بازدید ]
11 ماه پيش [ 3 بازدید ]
7 ماه پيش [ 2 بازدید ]
1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
1 سال پيش [ 14 بازدید ]
8 ماه پيش [ 4 بازدید ]
10 ماه پيش [ 11 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 1 سال پيش [ 4 بازدید ]
10 ماه پيش [ 2 بازدید ]
4 ماه پيش [ 11 بازدید ]
8 ماه پيش [ 6 بازدید ]
12 ماه پيش [ 5 بازدید ]
6 ماه پيش [ 2 بازدید ]