وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 515,824
حجم معاملات : 12,283B
ارزش معاملات: 73,350B
ارزش بازار : 57,279,601B
تعداد نماد مثبت : 309
تعداد نماد منفی : 87
شاخص کل بورس

1,556,552.93
16873.35      1.10%
1401/11/11   13:12
شاخص کل فرابورس

20,235.74
173.32      0.86%
1401/11/11   13:13
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 306,960
حجم معاملات : 5,988B
ارزش معاملات : 108,275B
ارزش بازار : 11,055,073B
تعداد نماد مثبت : 205
تعداد نماد منفی : 94