وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 850,201
حجم معاملات : 12,464B
ارزش معاملات: 102,891B
ارزش بازار : 85,178,285B
تعداد نماد مثبت : 87
تعداد نماد منفی : 327
شاخص کل بورس

2,311,221.79
(34746.13)      (1.48%)
1402/03/06   17:14
شاخص کل فرابورس

29,041.59
(451.78)      (1.53%)
1402/03/06   18:00
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 2,136,608
حجم معاملات : 10,723B
ارزش معاملات : 299,411B
ارزش بازار : 16,109,407B
تعداد نماد مثبت : 118
تعداد نماد منفی : 214