وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 575,936
حجم معاملات : 15,835B
ارزش معاملات: 75,201B
ارزش بازار : 73,206,902B
تعداد نماد مثبت : 113
تعداد نماد منفی : 322
شاخص کل بورس

2,084,534.8
(13441.74)      (0.64%)
1402/07/08   18:10
شاخص کل فرابورس

26,010.9
(95.81)      (0.37%)
1402/07/08   19:03
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 271,860
حجم معاملات : 7,431B
ارزش معاملات : 314,073B
ارزش بازار : 14,361,378B
تعداد نماد مثبت : 131
تعداد نماد منفی : 195