وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 754,809
حجم معاملات : 33,373B
ارزش معاملات: 203,618B
ارزش بازار : 72,565,831B
تعداد نماد مثبت : 330
تعداد نماد منفی : 115
شاخص کل بورس

1,960,457.36
54712.04      2.87%
1401/12/28   17:13
شاخص کل فرابورس

24,394.34
503.41      2.11%
1401/12/28   16:32
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 358,252
حجم معاملات : 10,214B
ارزش معاملات : 477,246B
ارزش بازار : 13,406,098B
تعداد نماد مثبت : 235
تعداد نماد منفی : 117