وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 327,742
حجم معاملات : 7,848B
ارزش معاملات: 44,986B
ارزش بازار : 52,038,521B
تعداد نماد مثبت : 201
تعداد نماد منفی : 191
شاخص کل بورس

1,406,202.03
(2009.52)      (0.14%)
1401/09/06   16:57
شاخص کل فرابورس

18,554.06
(10.84)      (0.06%)
1401/09/06   19:03
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 178,863
حجم معاملات : 3,899B
ارزش معاملات : 171,377B
ارزش بازار : 10,102,104B
تعداد نماد مثبت : 154
تعداد نماد منفی : 152