بیما- مرکز خبری بانک و بیمه، سایتی خبری است که درباره بانک و بیمه، و تحلیل رویدادهای مربوط به آن‌ را پوشش می دهد.

بیما- مرکز خبری بانک و بیمه، متعلق به بخش خصوصی که رسالت اصلی خود را انعکاس اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های فضای بانک و بیمه ایران و جهان قرار داده تا از این طریق گامی در جهت بهبود این فضا بردارد.

بیما- مرکز خبری بانک و بیمه، تلاش دارد با ارائه آمارها و اطلاعات دقیق مرتبط با بانک، بیمه، مشاغل و صنایع مختلف رونق‌بخش صنعت بانک و بیمه و بازارهای مالی ایرانیان باشد.

این مجموعه رسانه­ ای در چارچوب قوانین ایران سرافراز خود را در امر اطلاع رسانی مستقل و متعهد می ­داند.

پربیننده ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش [ 6 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش [ 4 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش [ 3 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش [ 2 بازدید ]
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش [ 1 بازدید ]
محبوب ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 9 ساعت پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 2 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 8 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 9 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 17 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 18 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش 1
داغ ترین خبرها
مرکز خبری بانک و بیمه 13 روز پيش 5
مرکز خبری بانک و بیمه 13 روز پيش 4
مرکز خبری بانک و بیمه 13 روز پيش 3
مرکز خبری بانک و بیمه 13 روز پيش 3
مرکز خبری بانک و بیمه 13 روز پيش 3
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 22 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 17 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 8 روز پيش 2
مرکز خبری بانک و بیمه 16 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 19 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 6 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 13 روز پيش 1
مرکز خبری بانک و بیمه 18 روز پيش 1